Podsumowanie

Szanowni Państwo!

Pragniemy serdecznie podziękować za zainteresowanie i aktywny udział w Międzynarodowej konferencji online w dniach 18-19 września 2020 r. „Innowacje w rolnictwie - tradycje i współczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej”.

Interdyscyplinarny program, a przede wszystkim wiele bardzo ciekawych referatów spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. W wydarzeniu wzięli czynny udział Prelegenci z wielu krajów, w tym z Francji, Rosji, Ukrainy i Polski.

Na stronie Konferencji zarejestrowało się blisko 100 osób, a w jej trakcie uczestniczyło ponad 75 osób z różnych krajów w tym m.in. uczelni wyższych, instytucji muzealnych oraz instytucji kultury i samorządów lokalnych.

Chcielibyśmy poinformować, że Konferencja została nagrana. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zarejestrowanych materiałów.

Pragniemy raz jeszcze podkreślić, że Konferencja została zorganizowana przez Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae i Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z Programu „Dobra nauka”.

Honorowymi Patronami wydarzenia byli: Komitet Historii Nauki PAN, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Burmistrz Miasta Ciechanowiec oraz Burmistrz Miasta Kock.

Chcielibyśmy także podkreślić, że obsługę techniczną oraz płynny przebieg transmisji Konferencji zapewniła nam współpraca i pomoc ze strony Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

Mamy nadzieję, że efektem końcowym będzie publikacja referatów w formie książkowej, którą planujemy wspólnie ze Współorganizatorami Konferencji, a przede wszystkim kontynuacja interdyscyplinarnej formuły w przyszłości.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Iwona Arabas  i  Robert Księżopolski

w imieniu Komitetu Naukowego Konferencji