Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN
Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

„Innowacje w rolnictwie - tradycje i współczesność.
Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej”

Międzynarodowa konferencja odbędzie się on-line,
w dniach 18-19 września 2020r..

Edycja Konferencji, poświęcona jest pamięci i dorobkowi księżnej Anny Pauliny z Sapiehów Jabłonowskiej, a jej organizacja została zaplanowana z okazji 220 rocznicy jej śmierci.

Księżna Anna Paulina Jabłonowska była wybitną i wpływową przedstawicielką polskiego Oświecenia, twórczynią jednej z największych i najbardziej wartościowych kolekcji przyrodniczych osiemnastowiecznej Europy, zaangażowaną w działalność rolniczą, hodowlaną, botaniczną, społeczną i polityczną. Z jej wsparcia korzystał m.in. ksiądz Krzysztof Kluk.
Ze względu na bogatą działalność księżnej Anny Jabłonowskiej planujemy wystąpienia przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Pragniemy podczas konferencji poddać namysłowi wiele aspektów działalności Księżnej, w tym między innymi następujące zagadnienia:

 1. Zarządzanie dobrami oraz innowacyjna gospodarka rolna w działalności ekonomicznej i pisarskiej Anny Jabłonowskiej
 2. Innowacje w rolnictwie: tradycje i współczesność
 3. Aspekty społeczne i socjologiczne oraz misja edukacyjna Gabinetu Historii Naturalnej Anny Jabłonowskiej
 4. Uczone damy i kolekcjonerki w Polsce XVIII wieku
 5. Księżna Anna Jabłonowska i jej związki z Konfederacją Barską oraz Insurekcją Kościuszkowską
 6. Przyczyny upadku ekonomicznego i bankructw posiadaczy ziemskich w Polsce XVIII wieku
 7. Wprowadzanie nowoczesnych upraw roślin użytkowych w dobrach Anny Jabłonowskiej
 8. Uprawa roślin egzotycznych w dobrach Anny Jabłonowskiej
 9. Rośliny lecznicze w uprawach i twórczości pisarskiej Anny Jabłonowskiej
 10. Rośliny lecznicze i użytkowe w dziełach ks. K. Kluka
 11. W kręgu rodzinnym, towarzyskim i społecznym rodu Jabłonowskich
 12. Rola mecenatu Anny Jabłonowskiej w rozwoju społecznym i kulturalnym Podlasia
 13. Podróże bałkańskie Aleksandra Antoniego Sapiehy i ich rola dla rozwoju wiedzy przyrodniczej
 14. Działalność naukowa i społeczna Towarzystwa Naukowego Jabłonowskich
 15. Przebudowa i wzmocnienie roli ekonomicznej miast Podlasia w czasach Anny Jabłonowskiej
 16. Działalność gospodarcza Anny Jabłonowskiej na Podlasiu oraz jej wpływ na rozwój okolic Siemiatycz i Kocka
 17. Jabłonowscy na Kresach I. Rzeczypospolitej
 18. Innowacyjna uprawa ziół i plantacje hydroponiczne
 19. Innowacyjne podłoża w uprawie ziół i adaptacji roślin użytkowych do zmian klimatu

Cele i planowane efekty konferencji:

Postać księżnej Anny Jabłonowskiej może stanowić inspirujący, także współcześnie, wzór kobiety obywatela, innowatorki w dziedzinie rolnictwa i zarządzania gospodarką rolną oraz pionierki badań przyrodniczych.

Celem konferencji jest przybliżenie wybitnej postaci księżnej Anny Jabłonowskiej i prezentacja jej bogatego dorobku, ciągle jeszcze nie w pełni rozpoznanego i docenionego, zwłaszcza w kontekście jej innowacyjnej działalności w dziedzinie nauk przyrodniczych i rolniczych u schyłku I Rzeczpospolitej.

Efektem będzie przywrócenie pamięci o znaczeniu działalności księżnej Anny Jabłonowskiej dla rozwoju nauk przyrodniczych w XVIII w., a w szczególności wprowadzonych przez nią innowacji w zakresie zarządzania uprawami rolnymi i ogrodniczymi. Planujemy podkreślenie jej pionierskich prac związanych z aklimatyzacją roślin i ciągłości tradycji uprawy ziół na naszych ziemiach.

Opis konferencji:

Przewidujemy około 20 referatów 25 minutowych w 5-6 sesjach w ciągu dwóch dni.

Konferencja skierowana jest do historyków, historyków nauki, farmaceutów, naukowców pracujących w dziedzinie rolnictwa, a także osób, które w praktyce zajmują się uprawą i aklimatyzacją roślin użytkowych, w tym zwłaszcza roślin leczniczych.

Referaty, które wygłoszą historycy i historycy nauki będą skonfrontowane z wypowiedziami specjalistów zajmujących się współcześnie podobną problematyką, jaką zajmowała się księżna.

Taki dwugłos pozwoli z całą pewnością na podkreślenie znaczenia innowacji dla uprawy, hodowli i aklimatyzacji roślin użytkowych, które wprowadzała księżna Anna Jabłonowska.

Informacje uzupełniające:

Międzynarodowa konferencja "Innowacje w rolnictwie - tradycje i współczesność. Pamięci Anny z Sapiehów Jabłonowskiej" będzie organizowana przy współudziale Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae i Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Konferencja w szerokim zakresie uwzględnia udział podmiotów regionalnych przede wszystkim z Podlasia i Lubelszczyzny, co powinno zainicjować w przyszłości wiele lokalnych projektów popularyzujących naukę i aktywizujących lokalne społeczeństwo obywatelskie.

Planujemy wydanie recenzowanej i punktowanej publikacji pokonferencyjnej w ramach współpracy wydawniczej Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Uczestnictwo czynne w konferencji:

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji, w tym udziałem w publikacji oraz wygłoszeniem wystąpienia w trakcie konferencji w Warszawie lub w Ciechanowcu prosimy o zgłoszenie i rejestrację w nieprzekraczalnym terminie 1 sierpnia 2020 roku roku na adres: biuro@jablonowska-konferencja.pl
Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji.

Uczestnictwo bierne w konferencji:

Osoby zainteresowane biernym udziałem w konferencji, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: biuro@jablonowska‑konferencja.pl nie później niż do 17 września 2020 roku. Po tym terminie, w miarę dostępności miejsc, możliwe będzie uczestnictwo on-line po zarejestrowaniu tutaj.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne!